Erkek Sesi


Erkek reklam jingle tanıtım ses kayıtları için arayın görüşelim. Sitemizdeki bir çok alanda

Erkek Ses Tonları

Erkeklerde bulunan ses tonları +Bas +Bariton +Tenor

BAS: En kalın erkek sesidir. Bas proford, basbuffo ve yüksek bas olarak tanıtımlanır. Bas en alt vokal seviyedeki insan sesidir. Bas ses tipik olarak Fa altı ve Mi arasındaki (bilimsel aralık yazımına göre, F2 E4) seviyelerinde bulunur.

Bas profond: Sesin rengi çok koyu, volümlü, pesleri kuvvetlidir. Çoğunlukla sahnede ciddi dramatik roller söylerler.

Bas buffo: Renk bakımından daha az zengindirler. Bas profond kadar kuvvetli değildir ancak ondan daha hareketlidir. Hemen hemen her zaman komik rollerde kullanılırlar.

Yüksek bas: Pesleri diğer baslardan daha zayıflır. Buna karşı tizleri parlak ve rahattır. Baritona yaklaşan bol tizleri olan bas partilerinde başarı gösterirler.

BARİTON: Bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan orta kalınlıktaki erkek sesi türüdür. Bariton ses türü için ses açıklığı: +Koro müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Fa (veya A2 - F4)... +Opera müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Sol (veya A2 - G4)...

Dramatik bariton: Tını bakımından yüksek bası anımsatır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir ses türüdür. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda kabul gören bir sestir.

Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.

Legger bariton: Lyrik baritondan daha hareketli, daha hafif, daha çok, tenora benzeyen bariton ses türüdür.

TENOR: Tenor Latince de "tutmak" anlamına gelen tenere'den gelir. En tiz ve en yüksek perdedeki erkek sesine verilen isimdir. Erkeklerde az rastlandığı için çok makbul bir ses türüdür. Eğitimi dikkat ve sabır isteyen bir sestir. Özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılır. Sıralamada Baritonun üzerinde yer alır. Bir Tenorun ses aralığı ara Do'nun bir oktav aşağısı (C3) ile bir oktav yukarısı (C5)'tir. Standard değerler dışında en alçak nota olarak B♭;;;;2 (Si bemol 2) ve en yüksek nota olarak ara Do'dan yukarıdaki Fa'ya kadar çıkabilirler (F5). Operada standart tenor repertuarında en alçak ses A2 'dir (La2) nadir olarak bazı roller C3 'e kadar alçalabilirler. KONTRTENOR: Kadın sesi inceliğinde çıkan erkek sesidir. Ses rengi kadın sopranoya ya da kontralto ya benzer; ancak daha güçlü, duygusal, şehvetli bir tona ve incelikli, parlak bir tekniğe sahiptir. Tenor tonu sınıflandırmaları.

(THelden tenor) : DRAMATİK TENOR Kahramanlık tenoru da denilen bu sesin genişliği ve rengi hemen hemen Lyrik bariton benzer Wagner operalarının hemen bütün önemli tenor partileri bu ses tonlarına sahip kişilerce seslendirilmek üzere yazılmıştır. En iyi dramatik tenorlara Isveç ve Norveçliler arasında rastlanır.

(Lyrik tenor) : LİRİK TENOR ses tonu daha yumuşak tınılara sahiptir. Hemen hemen bütün italyan operalarında baş erkek rollerini elinde tutar ve tizlerinin parlaklığı ile belirirler. Tenore sınıflandırmaları arasında Tenore contraltino (çok ince bir tenor), Tenore di forza (lirik fakat güçlü tenor), Tenore di grazia (zarif tenor), Tenore robusto (baritona yakın tenor) ve spinto (parlak ama zorlanmış bir ton belirten) tenor şeklinde kategoriler mevcuttur. Legger tenor: Üçlü do'nun üzerindeki reye kadar çıkan bu hafif tenorlar kuvvetli olmaktan çok hareketlidirler. Oratoryolarda eski oyun operalarında (Rossini, Donizetti) sık sık görülürler. Buffo tenor: Legger tenor karakterinde. komik rollere pek uyan bir ses türüdür.Erkek Sesi Dinle

Erkek Reklam Sesleri


Erkek Reklam Sesleri

Başarılı reklamlar meydana getirebilmek için iyi bir hayal gücü yeniliklere açık ve girişimci düşünceleri ile başkalarını etkileyebilme gibi özellikler temel olarak reklamcılıkla rol almak isteyenlerin sahip olması gereken özelliklerin arasında yer alır. Tüm sektörlere reklam pazarlama marka yönetimi ürün tanıtımları halkla ilişkiler veya emsal bölümler de çalışanlara kamu kurum ve kuruluşlarının reklam iletişim ve kitle iletişim pazarlama alanında ihtiyaç duyacakları reklam tanıtım seslerini sunuyoruz.